Trasè-søking

Ja, dette kan noen ganger være svært frustrende. Ved hjelp av egnet utstyr kan vi finne nøyaktig trasè for de fleste typer rør/ledninger.

Vi kan enten føre en sonde som sender ut et spesifikt signal inn i røret, som så mottas av mottaker vi fører over terrenget (se skisse). På denne måten kan vi finne "ikke ledende" rørtyper som, PVC-rør, teglrør, betongrør etc.

 

For å lokalisere stål/jernrør benyttes en metode som går ut på å sende et signal inn i selve rørgodset, dette krever tilgang til rørgodset på en plass, eksempelvis stoppekran. ledningens trasè søkes så opp på samme måte som beskrevet over.  

Ta gjerne kontakt om du har rør som er "forsvunnet"