Tining av frosne rør

Vannet frosset?

Moderne plast-vannledninger lar seg ikke tine ved hjelp av tradisjonelle "tineapperat" som krever "ledende" gods. Vi bruker varmtvann som vi "produserer" i våre høytrykksbiler. Derved har vi til rådighet store mengder varmt vann, mobilt, og i stand å tine opp de fleste "frostplugger".

Gratis tips!

De fleste som har en "utsatt" vannledning er påpasselig å holde rennende vann og oppsyn under strenge kuldeperioder. Det er ved mildvær, etter en slik kuldeperiode, spesielt ved barmark( ingen isolerende snø), at kulden "slår ned" i bakken, og man skal være påpasselig.!

Skulle vannet likevel fryse, ta straks kontakt!.....en frostplugg utvider seg raskt.