TV-inspeksjon av rør

Benyttes for å påvise skader/feil på rørsystemer, såvel som for å kvalitetssikre et nylagt anlegg. Våre kamerasystemer er bygd inn i en "TV-bil" som opereres av operatør, samt hjelpemann.

Vi har flere ulike kamera som dekker et vidt spekter av rørtyper, dimensjoner etc. Ved arbeid "off-road/shore" har vi også løse systemer som kan medbringes. Noen kamera skyves inn i rørsystemer av medhjelper, mens andre er "selvgående", og fjernstyres av operatør.

All informasjon behandles i et dataprogram, "Wincan", som  benyttes av de fleste større aktører i bransjen idag. Etter utført oppdrag mottar kunden en rapport som inneholder all informasjon om det inspiserte rør, såvel som film av opptaket på CD/DVD

Et typisk oppdrag for oss vil være å søke årsak til hyppige tilstoppelser på eksempelvis et kloakknett. Hyppige tilstoppelser skyldes sjelden "brukerfeil", men oftest en skade/deffekt, fremmedlegeme etc i røret. I slike tilfeller kan en enkel Tv-inspeksjon avdekke årsak nøyaktig og presist, og man unngår unødig, og kostbar oppgraving. Idag kan også svært mange skader utbedres uten kostbar oppgraving, ved hjelp av ulike typer rehabilitering

Besøk av slike karer som han til høyre her skyldes ofte ødelagte/deffekte kloakknett, der rotter bruker rørene som transportvei til og fra "matfatet"

Tv-inspeksjon kan utføres i nært sagt alle rørsystemer, både utomhus, og innvendig i bygninger. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Videosekvensene viser 2 "typiske" oppdrag for oss. 

NB! kvaliteten på disse "videosnutter" er vesentlig dårligere en orginalopptak!