Slamsuging

Oversvømmelse?

Overvannskummer/sandfangskummer trenger regelmessig tilsyn/tømming for å klare å ta unna de til dels store nedbørsmengder vi har, spesielt her i Bergen. Det vil lønne seg å foreta den regelmessige tømmingen utenom disse værste regnskyllsperioder, da både vi, og andre med dette utstyr da som regel står med "vann til knærne".

Vi suger både nevnte overvannsystemer, såvel som fettsamlere og ellers septikslam.

Vi inngår gjerne avtaler om periodisk vedlikehold.

Hvis du har problemer med slamsuging. Ta kontakt med Bergen Rørinspeksjon AS