Rørfornying

Hvorfor kostbar oppgraving?

Når defekte/skadete rør ofte kan repareres helt, eller kun med minimal, punktvis oppgraving. ja,- idag lar det seg i de fleste tilfeller gjøre å rørfornye de fleste typer rør. I noen tilfeller er en punktrepreasjon tilstrekkelig, mens det i andre tilfeller er påkrevd med utbedring av hele rørstrekk. Vi har ulike metoder for rørfornying av rør, og vil tilby den beste metode i hvert enkelt tilfelle, etter vurdering av røret via Tv-inspeksjon.

"strømpemetoden"

En spesialfilt fôring mettet med epoksy "blåses" inn i røret via et spesielt trykkammer. Når denne er på plass, herdes denne med varme. Endene kappes, og tilpasses de eksistrende rør/kummer. Vi har også mulighet for å rørfornye et rør med kun 1-en endes tilkomst. Dette gjøres etter en spesiell riggmetode ("blindende"). Denne metode gir et nytt "rør i røret" uten skjøter fra ende til ende, med minimal reduksjon av rørets tverrsnitt. Rørenes hydrauliske egenskaper vil likevel forbedres grunnet den nye fôrings glatte overflate, til tross for tverrsnittsreduksjonen.

NB! kvaliteten på disse "videosnutter" er vesentlig dårligere en orginalopptak! 

Kortrør-metoden

Går ut på å presse inn nye spesialrør med hydraulsik kraft, via en rigg som kan monteres i en standard kum. De nye rør som presses inn vil være en dimensjon under de eksisterend. Disse spesilarør har en styrke og ringstivhet som langt overstiger vanlige rør. Dette for å kunne motså en "kollaps" av det eksisterende rør. Dette er en rimelig og god metode i de tilfeller man kan tillate en noe større tverrsnittsreduksjon, og de eksisterende rør ligger noenlunde rett (uten avbøyninger)

PEL / Flexoren

Går ut på å trekke igjennom heletrukket "rør/slange" i de eksisterende rør. Samme prinsipp som for "kortrør", med en reduksjon i dimensjon, men gir et langt "svakere" rør. Denne metode krever ofte at det graves en "trekkegrop". Dette er den rimeligste metode, og kan i  noen tilfeller være akuell. 

Vannledning

Eldre galvaniserte vannledninger vil etter som tiden går tettes igjen av rustavleiringer, og gradvis vil vanntrykket avta i husets tappesteder. Vi har sett eksempler på at der kun er "knappenålsåpning" i eldre vannledninger. Disse kan rørfornyes ved å trekke inn nytt PEL (plast) rør i den eksisterende ledning, etter en grundig Høytrykksrens , for å fjerne rustavleiringer. Der må punktoppgraves på offentlig tilkobling og evt. nedgravde stoppekraner ved rehabilitering av vannledning.

Kontakt oss, neste gang du har et "oppgravingsprosjekt"