Rørinspeksjon Bergen

Vi er eksperter på rørinspeksjon i Bergen.

Rørinspeksjon benyttes for å påvise skader og feil på rørsystemer, såvel som å kvalitetssikre et nye anlegg. Våre kamerasystemer er bygd inn i en "TV-bil" som opereres av operatør, samt hjelpemann.

Vi har flere ulike kamera som dekker et vidt spekter av rørtyper, dimensjoner etc. Ved arbeid "off-road/shore" har vi også løse systemer som kan medbringes. Noen kamera skyves inn i rørsystemer av medhjelper, mens andre er "selvgående", og fjernstyres av operatør.

All informasjon behandles i et dataprogram, "Wincan", som benyttes av de fleste større aktører i bransjen idag. Etter utført rørinspeksjon mottar kunden en rapport som inneholder all informasjon om det inspiserte røret, såvel som film av opptaket på CD/DVD

En typisk rørinspeksjon i Bergen vil være å søke årsak til hyppige tilstoppelser på eksempelvis et kloakknett. Hyppige tilstoppelser skyldes sjelden "brukerfeil", men oftest en skade/deffekt, fremmedlegeme etc i røret. I slike tilfeller kan en enkel rørinspeksjon avdekke årsak nøyaktig og presist, og man unngår unødig, og kostbar oppgraving. Idag kan også svært mange skader utbedres uten kostbar oppgraving, ved hjelp av ulike typer rehabilitering