Rørfornying

Rørfornying i Bergen og omegn.

Vedlikehold av vann og avløpssystemet har et betydelig etterslep. Sammenlignet med andre land er frekvensen på brudd og driftforstyrrelser mye høyere i Norge enn i mange andre land. Årsaken til dette kan være flere, men feil utførelse ved installasjon, dårlige materialer og gamle rør er noen av årsakene.

Utbedring av gamle og nye avløpsrør kan gjøres enten med oppgraving og utskifting eller med rørfornying.

Ved rørfornying er metodene og systemene forskjellige om det gjelder vann- og avløpsrør, utvendige eller innvendige rør.

Ta kontakt med oss, vi har lang erfaring med rørfornying i Bergen og omegn.