Rør i rør

Det er ikke nødvendig å bekoste full oppgraving for å reparere

Det er ikke nødvendig å bekoste full oppgraving for å reparere en rørtrase. Bergen Rørinspeksjon kan ved hjelp av rør i rør metoder kan vi foreta alt fra punktreparasjon til full rehabilitering. Rør i rør gjør at skader ofte kan repareres helt uten gravin, eller kun med minimal, punktvis oppgraving. Dette er noe som er fått mer fokus her i Bergen og resten av landet.

Rør i rør omfatter ulike metoder for reparasjon og rehabilitering. Bergen Rørinspeksjon tilbyr den beste metode i hvert enkelt tilfelle, etter vurdering av røret via TV-inspeksjon .

Litt om rør i rør systemet:

Skal du legge nytt bad der røropplegget er skjult, har du bare ett alternativ: Du må rive ut de gamle kobberrørene og legge rør i rør system. Det er ikke noe dårlig alternativ.

Det er imidlertid viktig å velge en kompetent og pålitelig rørlegger til å gjøre jobben. Myndighetenes krav i den nye plan-og bygningsloven sier at nye skjulte rørsystemer i vegg skal være utskiftbart uten at man må bryte opp veggen. Det betyr at man må legge fleksible vannrør inn i et annet rør, slik at rørleggeren kan trekke ut det skadde røret og bytte det ut med et nytt på en enkel måte. Metoden er verken dyr eller komplisert, men det krever litt mer av rørleggeren.

25 år gammel teknologi

Teknologien bak rør i rør-systemet kommer fra Sveits, og er hele 25 år gammelt. Norge har vært en etternøler når det gjelder å ta i bruk systemet, som er vanlig sørover i Europa. Vannrøret er laget i kryssforbundet polyetylen (PEX). De tåler høyere trykk og høyere temperatur enn andre plast rør, og man regner med en levetid på 50 år. I og med at rør i rør krever mer utstyr enn vanlige kobberrør, og at rørene må trekkes i hel lengde og ikke kan kobles sammen, regner man med en økt materialkostnad på 15%. Samtidig skal det ta kortere tid å installere systemet, noe som gjør at det ikke er vesentlig mye dyrere å velge denne metoden. De store besparelsene kommer den dagen du faktisk får en lekkasje. Mange forsikringsselskaper gir derfor en reduksjon i premien dersom man velger å legge rør i rør.

Kilde: http://www.nbbl.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=14578

Les mer om rør i rør i linken over