Pointliner

Punktrepreasjon.

"Pointliner" er en punktrepreasjonsmetode som kan benyttes der man har en spesifikk skade i et ellers OK rør, slik at rørfornying av hele rørstrekket ikke er påkrevd.

"Pointliner" består av lagvis glassfiberduk som "mettes" med herdende masse. Dette tilvirkes på stedet og kan tilpasses den aktuell jobb med hensyn til lengde, dimensjon, og ønsket styrke. Den "utvetede" glassfiberduk legges så rundt en "packer", som vi fører inn til det aktuelle skadested, styrt med Tv-inspeksjon. Deretter settes "packer" under trykk, slik at duken presses mot rørveggen, der den herder etter 2-3 timer (avhengig av ulike faktorer)

"Pointliner" er også egnet til å "plugge" eksepelvis grenrør som skal saneres bort. Man sparer således kostbar oppgraving av forgreningspunktet.