No dig Bergen

Hva er No Dig?

No dig konseptet som vi leverer i Bergen er en fellesbetegnelse på kontroll og reparsjon av rørinstallsajoner under bakken uten oppgraving. No Dig kontroll foregår ved hjelp fjernstyrt kamera som føres gjennom rør ledningen.

Vi tilbyr no dig bergen rørrenovering av alle typer rør uten oppgraving. Alt etter problem kan vi for eksempel tilby re-linig etter ”kortrør”-metoden (hydraulisk innpressing), eller ”strømpemedtoden”.

Vi benytter 4 no dig metoder på reperasjon.

  • No dig - Strømpemetoden
  • No dig - Kortrør – metoden
  • No dig - PEL
  • No dig - Flexoren

"strømpemetoden" som brukes ved no dig i bergen

En spesialfilt fôring mettet med epoksy "blåses" inn i røret via et spesielt trykkammer. Når denne er på plass, herdes denne med varme. Endene kappes, og tilpasses de eksistrende rør/kummer. Vi har også mulighet for å rehabilitere et rør med kun 1-en endes tilkomst. Dette gjøres etter en spesiell riggmetode ("blindende"). Denne metode gir et nytt "rør i røret" uten skjøter fra ende til ende, med minimal reduksjon av rørets tverrsnitt. Rørenes hydrauliske egenskaper vil likevel forbedres grunnet den nye fôrings glatte overflate, til tross for tverrsnittsreduksjonen.

Kortrør-metoden som brukes ved no dig i bergen

Går ut på å presse inn nye spesialrør med hydraulsik kraft, via en rigg som kan monteres i en standard kum. De nye rør som presses inn vil være en dimensjon under de eksisterend. Disse spesilarør har en styrke og ringstivhet som langt overstiger vanlige rør. Dette for å kunne motså en "kollaps" av det eksisterende rør. Dette er en rimelig og god metode i de tilfeller man kan tillate en noe større tverrsnittsreduksjon, og de eksisterende rør ligger noenlunde rett (uten avbøyninger)

PEL / Flexoren som brukes ved no dig i bergen

Går ut på å trekke igjennom heletrukket "rør/slange" i de eksisterende rør. Samme prinsipp som for "kortrør", med en reduksjon i dimensjon, men gir et langt "svakere" rør. Denne metode krever ofte at det graves en "trekkegrop". Dette er den rimeligste metode, og kan i  noen tilfeller være akuell.

Vannledning som brukes ved no dig i bergen

Eldre galvaniserte vannledninger vil etter som tiden går tettes igjen av rustavleiringer, og gradvis vil vanntrykket avta i husets tappesteder. Vi har sett eksempler på at der kun er "knappenålsåpning" i eldre vannledninger. Disse kan rehabiliteres ved å trekke inn nytt PEL (plast) rør i den eksisterende ledning, etter en grundig Høytrykksrens , for å fjerne rustavleiringer. Der må punktoppgraves på offentlig tilkobling og evt. nedgravde stoppekraner ved rehabilitering av vannledning.