Kloakklekkasje Bergen

Kloakklekkasje kan være et stort problem, men løsningen kan likevel være enklere enn du tror. Ved bruk av no dig metoder og rør i rør kan vi hjelpe deg å påvise og utbedre din kloakklekasje i Bergen.

En kloakklekkasje er både sjenerende og forurensende, og kan i verste fall få store konsekvenser. Utsett derfor ikke problemet om du har mistanke om en kloakklekkasje, men ta kontakt med oss for å få gjenneomført en rørinspeksjon.