Høytrykkstaking

Våre spesialbiler er utstyrt med høytrykksaggregat som på en rask og effektiv måte bruker ”vann som verktøy”, og løser de fleste problemer. Til å åpne eksempelvis tette kloakkrør, er dette den mest effektive og skånsomme metode som kan benyttes.

Våre høytrykksbiler er utstyrt med fjernstyring av utstyr, og kan opereres av en mann alene, selv om noen "tyngre" jobber kan kreve assistanse av hjelpemann.

Oppstaking av tette rør omfattes av vår 24 t Døgnservice! Ta gjerne kontakt for assistanse.