Høytrykksrensing-superhøytrykk

Benyttes når harde avleiringer/skaleringer/røtter etc. i rør skal fjernes. 

Problemer i eldre private bolighus skyldes ofte eldre soilrør som er "grodd". Gjennom årenes løp vil det dannes avleiringer av fett ol. i rørene, som over tid omdannes til harde avleiringer, og til slutt vil redusere rørets tverrsnitt såpass at dette vil føre til tilstopping av avløpet, ofte med kostbare vannskader som følgeskade. "klukking" i kjøkkenvask er et typisk forvarsel på en nært forestående tilstopping. Diverse "fantastiske boksløsninger" er i salg som skal løse disse problemer. Desverre er de aktive stoffer i disse ofte caustic soda, eller andre etsende væsker. Disse løser nok opp avleiringer i noen grad, men er også aggresive på soilrør. Vi har desverre sett utallige eksempler på soilrør det er tært hull i.

Høytrykksrensing er en svært effektiv, og skånsom metode i disse tilfeller, og vi har utført en rekke større oppdrag med eksempelvis å rense soilopplegg i hele borettslag.

Røtter som finner sin vei inn igjennom dårlige skjøter er også et stort problem på avløpsledninger. Disse vil forruten å være kilde til tilstopping også indikere et utett, ikke forskriftsmessig avløp. Disse røtter kan fjernes effektivt med Høytrykksrens, men ledningen bør vurderes rehabilitert, da røttene etter en tid igjen vil fortsette sin ferd inn i rørsystemet.

På videosekvensene kan man se en typisk rotinntrengning i en skjøt, og fjerningen av disse røtter ved hjelp av Høytrykksrens med "rotorjet"
Ja!,- det er nøyaktig samme skjøt på begge filmsekvenser, med 2 timers mellomrom. 

NB! kvaliteten på disse "videosnutter" er vesentlig dårligere en orginalopptak!